• خانه
  • در مصاحبه فرهنگیان چه سوال هایی میپرسند؟

در مصاحبه فرهنگیان چه سوال هایی میپرسند؟

در مصاحبه فرهنگیان چه سوال هایی میپرسند؟

سوالات مصاحبه:(قسمت گزینش)

🌻خودتو معرفے ڪن ازخانوادت بگومیزان تحصیلاتشون،شغلشون،فرزند چندمی،مجردے یا متاهل
🌻نماز جماعت ونماز جمعه
🌻خطبہ هاے نماز جمعہ راجب چیہ وڪے باید ایرادشود
🌻ذڪرهاے نماز روازم پرسید سلام سجدہ رڪوع واینڪہ سلام رو در رڪعت چندم میگیم
🌻اعمال شب قدر و اینڪہ چہ روزهایے هستش وچہ دعایے میخونن
🌻فرق نماز جماعت با فرادا
🌻اینڪہ راهپیمایے شرڪت ڪردم یانه
🌻چندتا انتخابات داریم
🌻وظیفہ متقابل ما ورهبرمون چیہ وچجورے میتونم بہ رهبرمون ڪمڪ ڪنیم
🌻مرجع تقلیدت ڪیہ واسمش چیه
🌻یہ معلم خوب چہ ویژگے هایے باید داشتہ باشه
🌻راجب نماز قضا پرسید ڪہ ڪے قضا میشہ وتاڪے وقت داریم بجا بیاریم
🌻اینڪہ ماہ رمضون روزہ گرفتی
🌻وقتے ے متنے در فضاے مجازے میبینے چہ چیزایے رو رعایت میڪنے تابراے بقیہ بفرستی
🌻درفضاے مجازے چہ چیزایو روباید رعایت ڪنیم.
🌻از فضاے مجازے استفادہ میڪنے از واتس اپ چطور
🌻پوششت همیشہ اینجوریہ اگہ بیایم تحقیق ڪنیم مطمئنے پوششتو تایید میڪنن
🌻از۱۰۰ بہ پوششت چند میدی
🌻شدہ نمازت قضا بشه،بیدار شدن سخت نیست برات واسہ نماز صبح
🌻ملاڪت واسہ انتخاب دوست
🌻دوستاے تو راجبت چہ نظرے دارن
🌻ویژگے هاے مثبت ومنفے تو چے هست
🌻ماہ رمضان روزہ گرفتے سخت نبود برات درس خوندن
🌻اخبار نگاہ میڪنی،ڪدوم شبڪه،چہ ساعتی
🌻اخبار روز رو بگو برام
🌻جایے مشغول ڪار بودی
🌻اوقات فراغت چیڪارمیڪنی
🌻اخرین بارے ڪ ڪتاب خوندے چے بود وگفت خلاصش رو بگو
🌻قران بخون
🌻امام جمعہ شهرتون
🌻صبحانہ خوردے من گفتم یڪمے گفت چرا گفتم استرس داشتم گفت الان چے گفتم الان نہ استرس ندارم اصلا
🌱وتامام
💫آرزوے موفقیت براے همہ ے شما💫

سوالات مذهبی مختص مصاحبه فرهنگیان

۱. تعداد سوره های قرآن؟ ۱۱۴

۲. تعداد جزء های قرآن؟ ۳۰

۳. طولانی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره.

۴. کوتاه ترین سوره قرآن؟ صدوهشتمین سوره، کوثر.

۵. طولانی‌ترین آیه قرآن؟ آیه ٢٨٢ بقره.

۶. بهترین شب که قرآن به آن اشاره کرده است؟ شب قدر.

۷. بهترین ماه که در قرآن ذکر شده است؟ ماه رمضان.

٨. بزرگترین حیوان که در قرآن آمده است؟ فیل.

۹. کوچکترین حیوان که در قرآن آمده است؟ پشه.

۱۰. قلب قرآن یا ریحانه القرآن ؟ یس .

۱۱. سوره‌ای که به نام یکی از حکما است؟ لقمان.

۱۳. سوره‌ای که به نام یکی از فلزات می‌باشد؟ حدید.

۱۴. آیات سجده تلاوت چند است؟ ۱۴

۱۵. کدام سوره بدون بسم‌الله است؟ توبه

۱۶. کدام سوره دارای دو بسم الله می‌باشد؟ نمل

۱7. عروس قرآن؟ الرحمن.

۱۸. سوره‌ای که معادل یک سوم قرآن است؟ اخلاص

۱۹. سوره‌ای به نام یکی از روزهای هفته؟ جمعه.

۲۰. چند سوره با قل شروع می‌شود؟ (5) کافرون، اخلاص، فلق، ناس، جن .

۲۱. سوره‌ای که در تمام آیات آن کلمه الله وجود دارد؟ مجادله.

۲۲. سوره‌ای به نام یکی از میوه‌ها؟ تین.۲۳. سوره‌ای به اسم یک حکومت یا کشور؟ روم.

۲۴. معوذتین شامل کدام سوره‌هاست؟ فلق و ناس.

۲۵. دو سوره که اگر نامهایشان را برعکس بخوانی باز هم همانست؟ لیل و تبت.

۳۰. سوره‌ای که از اخلاق و ادب سخن میگوید؟ حجرات.

۳۱. چند سوره نام‌هایشان متشکل از یک حرف است؟ ۳ سوره: ص، ق، ن.

۳۲. شخصی که با ثروت زیاد مشهور است ؟ قارون.

۳۳. در کدام سوره یک آیه ۳۱ بار تکرار می‌شود؟ الرحمن.

۳۴. آیة الکرسی در کدام سوره است؟ بقره

۳۶. نام چند پیامبر در قرآن ذکر شده است؟ ۲۶ پیامبر.

۳۸. اولین آیه نازل شده؟ إقرء باسم ربک الذی خلق .

۳۹. پیامبری با لقب صفی الله؟ حضرت آدم (ع).

۴۰. پیامبری با لقب خلیل الله؟ حضرت ابراهیم (ع).

۴۱. پیامبری با لقب ذبیح الله؟ حضرت اسماعیل (ع)

۴۲. پیامبری با لقب کلیم الله؟ حضرت موسی (ع).

۴۳. پیامبری با لقب روح الله؟ حضرت عیسی (ع).

۴۴. پیامبری با لقب حبیب الله؟ حضرت محمد (ص).

۴۵. تنها زنی که نام او در قرآن ذکر شده؟ مریم.

۴۶. زنان کدام پیامبران کافر بوده و به شوهرشان خیانت کردند؟ نوح و لوط.

۴۸. اولین زنی که مسلمان شد؟ حضرت خدیجه رضی الله عنها.

۴۹. پیامبری که در نوجوانی بتها را شکست؟ حضرت ابراهیم (ع).

۵۰. پیامبری که در شکم ماهی چندین روز زنده ماند؟ حضرت یونس (ع).

۵۱. چند سوره به اسم پیامبران است؟ ۶ سوره : یونس، محمد، نوح، هود، یوسف، ابراهیم، علیهم الصلاة و السلام.

۵۳. نام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چند بار در قرآن ذکر شده؟ ۴ بار.

۵۴‌. پیامبری که بدون پدر، و پیامبری که بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ حضرت عیسی(ع).و حضرت آدم (ع).

۵۵. پیامبری که با حیوانات حرف می‌زد؟ حضرت سلیمان (ع).

۵۶. پیامبری که پسر او از او اطاعت نکرد و در آب غرق شد؟ حضرت نوح و اسم پسرش کنعان است.

۵۷. پیامبری که در صبر مثال زده می‌شود؟ حضرت ایوب (ع).

۵۸ زبور به کدام پیامبر نازل شد؟ حضرت داود(ع).

۵۹. پیامبری که خداوند متعال به او ریاضیات و نجوم آموخت و اولین بار خیاطی کرد و خط نوشت؟ حضرت ادریس (ع).

۶۰. در کدام سوره آمده که عیسی (ع) آمدن حضرت محمد (ص) را بشارت داده است؟ سوره صف.

سوالاتی که شاید با آن در مصاحبه فرهنگیان مواجه شوید:

💛قرائت قران
💛معرفی خودت از دیپلم تا الان چکارا کردی
💛نماز قضا داری چقد چرا
💛تشهد و تسبیحات اربعه رو بخون
💛نمازهای واجب
💛نمازجمعه
💛نماز ایات
💛سجده سهو
💜کی نماز احتیاط میخونیم
💜اگر تشهد فراموش بشه چکار میکنی
💜رکعت سوم به امام جماعت رسیدی چکارمیکنی
💜کی نمازجمعه رفتی چندبار تاحالا
💜نمازجماعت چقد شرکت میکنی
💜چه مراسمات مذهبی میری
💜فرق ولایت فقيه و مرجع تقلید
💜وظایف ولایت فقیه
💜وظایف مادربرابر ولایت فقیه
🩵چندتامرجع تقلید زنده نام ببر
🩵بقا بر تقلید میت یعنی چی
🩵تفاوت غیبت صغری و کبری
🩵چقد مطالعه داری تو چه زمینه ای
🩵اوقات فراغت چکار میکنی
🩵تعریف حجاب
🩵تعریف ارایش
🩵پوششت چجوریه همیشه
🩵نقش امام سجاد در کربلا
🩵علت شهادت حضرت فاطمه
🩵امام سجاد و امام جعفر صادق کجا دفن شدند
💚بنیان گذار مذهب جعفری
💚درمورد غسل های زنان بصورت کامل
و اینکه اصلا استرس نداشته باشید چیز خاصی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *