ما را دنبال کنید:

کلاس ها

مقالات

اخبار و اطلاعیه ها

مطالعه همه

معرفی آکادمی سورین

موسسه علمی آزاد سورین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه نوعی متفاوت از آموزش آغاز کرد. از همان اول سنگ بنای آموزشگاه بر این اساس پایدار گردیدکه آموزش مفاهیم درسی و مشاوره ای را با روش آسان و به قصد تفهیم علمی مطالب ارائه نماید.

✔️آکادمی سورین در تمام چندین ساله فعالیت آموزشی به صورت مجازی و حضوری مصمم بوده که در اجرای برنامه ها از برگزیده ترین استادان و معلمان بافکر ، خوش‌بیان و مبتکر استفاده نماید.

✔️ هم اکنون فعالیت آموزشی ، به صورت حضوری و آنلاین با همان کیفیت مورد قبول دانش آموزان جدی ادامه دارد.

✔️حاصل این تلاش قبولی هزاران نفر از دانش آموزان آکادنی سورین در دانشگاه های مختلف کشور است . صدها پزشک ، مهندس ، حقوق دان ، دبیران هستند که از خدمات تحصیلی آموزشگاه سورین استفاده کرده اند.

✔️ ما افتخار میکنیم که آکادمی سورین در طول این سالیان انتخاب دانش آموزان برتر و مرکز آموزشی مورد اعتماد خانواده های محترم استان مرکزی و سراسر کشور بوده است.