ترمیم معدل در دی ماه

امکان ترمیم نمره در امتحانات دی وجود ندارد رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش: امکان ترمیم نمره در امتحانات دی وجود ندارد و داوطلبان کنکور می‌توانند فقط در امتحانات خرداد سال آینده شرکت کنند.

ادامه مطلب