مهتاب حیدری

مهتاب حیدری

مهتاب حیدری

مشاور و Occupational therapist

تحصیلات

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اراک کارشناسی

تجربه ها

  • مدرس ریاضی 5 سال
  • مشاوره و پشتیبانی در آکادمی 3 سال